SNH-031
Univerzalni Single LNB 0,3dB LNB sa visokim performansama sa integriranim Feed-horn-om i jednim izlazom. Uglavnom korišten na motoriziranim sistemima, ili gdje je signal slab. Najbolje komponente korištene osiguravaju vam pouzdanost i kvalitetu.

Tehničke karakteristike:

Ulazne Frekvencije 10.7 - 12.75 GHz
Izlazne Frekvencije 950 - 2150 Mhz
Razina šuma 0.3dB
 
SNF-031

Univezalni Single LNB 0.3dB C120
LNB sa visokim performansama te jednim izlazom. Za Satelitske antene s vlastitim Feed-horn. Tipično korišten na motoriziranim sustavima ili gdje je signal slab. Najbolje komponente korištene osiguravaju vam pouzdanost i kvalitetu.

Tehničke karakteristike:

Ulazne Frekvencije 10.7 - 12.75 GHz
Izlazne Frekvencije 950 - 2150 Mhz
Razina šuma 0.3dB

 
TWH-031
Univerzalni Twin LNB 0.3dB. LNB sa visokim performansama te dva izlaza. Tipično korišten na fiksnim antenama za dva korisnika
u područjima gdje je signal slab.

Tehničke karakteristike:

Ulazne Frekvencije 10.7 - 12.75 GHz
Izlazne Frekvencije 950 - 2150 Mhz
Razina šuma 0.3dB
 
QTH-031
Univerzalni Quatro LNB 0.3dB LNB sa visokim performansama te 4 fiksna izlaza. Tipično korišten u komercijalnim sustavima za
snadbjevanje distributivnih switch sistema sa više od 4 korisnika.
Invacom LNB osigurava visoke performanse te izvanredu stabilnost
sustavu kod težih vremenskih uvjeta.

Tehničke karakteristike:

Ulazne Frekvencije 10.7 - 12.75 GHz
Izlazne Frekvencije 950 - 2150 Mhz
Razina šuma 0.3dB 
 
QDH-031
Univerzalni Quad LNB 0.3dB LNB sa visokim peformansama te 4 univerzalna izlaza. Tipično korišten u fiksnim sustavima za 4 korisnika u područjima gdje je signal slab. Neki kupci izjavljuju da Invacom Quad LNB nadmašuje u performansama Single i Twin LNB-e na područjima niskog signala.

Tehničke karakteristike:

Ulazne Frekvencije 10.7 - 12.75 GHz
Izlazne Frekvencije 950 - 2150 Mhz
Razina šuma 0.3dB
 

vrh stranice